Opis

Ponosni smo što smo odradili jedan od najvećih mega boarda u gradu Osijeku dimenzije 10 x 11 metara.

Ceradno platno smo postavili u postojeće FM profile koji se koriste za napinjanje platna velikih formata.

Sama montaža je izvršena unutar nekoliko sati uz pomoć korpe za visinske radove i opreme za rad na visini.